Löpande nyheter

Jennysss

Förenklad hantering av standardhöjande åtgärder

Vi har nu tecknat ett nytt avtal med Hyresgästföreningen för vår prislista gällande standardhöjande åtgärder. Den nya prislistan gäller från årsskiftet och erhålls när man är kund till oss.

För att förenkla hanteringen ytterligare kommer våra kunder inte behöva vänta på påskrivna förhandlingsöverenskommelser längre.

Ni kan nu fylla i hyresgästgodkännandet direkt