Ombyggnation & renovering

Ombyggnation & ombyggnadsavtal

När du planerar en ombyggnation eller renovering hjälper vi dig gärna med att  besiktiga fastigheten, göra en bedömning av renoveringsbehov och möjligheter till modernisering. Vi gör också en ekonomisk bedömning av investeringen.

Tillgång till ombyggnadsavtal med Hyresgästföreningen

Våra kunder får tillgång till vårt ombyggnadsavtal med Hyresgästföreningen. Ombyggnadsavtalet ger stor trygghet för såväl hyresvärd som hyresgäst under en ombyggnation. Vi skapar samrådsgrupper tillsammans med hyresgästföreningen där vi, hyresvärd, hyresgästföreningen och hyresgästen är delaktiga i ombyggnadsprocessen. Detta hyresgästinflytande skapar och bibehåller bra kundrelationer. Det ger möjlighet att i ett tidigt skede få fram hyresnivåer för ombyggda lägenheter.

Efter att ha varit anlitade i många ombyggnadsprocesser har vi väl genomarbetade verktyg och rutiner för att hyresgästprocessen och för att genomförandet av ombyggnadsprocessen ska gå smidigt och med ett lyckat resultat.

Vi kan inleda med ett hyresgästmöte där vi tillsammans med hyresvärden berättar om hela processen med tidsplan och information om hur det påverkar den enskilda hyresgästen. Vi berättar om lagar och regler och vad för rättigheter och skyldigheter hyresgästen och hyresvärden har. Vi beskriver hur hyresnämnden arbetar.

RCB har varit ett värdefullt stöd i vår dialog med hyresgästerna inför ombyggnaden. Det är bra att ha någon som kan helheten, både juridiskt och praktiskt. Vi har under resans gång fått snabba svar på de frågor som dykt upp. RCB har många års erfarenhet av ombyggnader och det känns tryggt.

Marie Tisell Fastighets AB Balder

Vi gör skillnad för er & era hyresgäster

  • Förståelse för och kunskap om entreprenörens roll och samarbete är nödvändigt för ett lyckat projekt.
  • Vi är med genom hela ombyggnadsprocessen, från planeringsstadiet till färdig ombyggnad.
  • Juridisk kunskap och en tydlig dialog med hyresgästerna gör ett ombyggnadsprojekt framgångsrikt.
  • Vi kan gå in som projektledare eller hyresgästsamordnare och ansvara för all kommunikation med hyresgästerna.
  • Vi hjälper till med planering och genomförande av evakueringsboende eller möjligheter till kvarboende under ombyggnaden.
  • Hyresbedömning och allt som rör nya hyror, eventuella hyresgästersättningar.

Vi hjälper dig när du bygger om/renoverar!

Exempel på projekt

HSB

HSB

Göteborg
WALLENSTAM

WALLENSTAM

Majorna
SKANDIA FASTIGHETER

SKANDIA FASTIGHETER

Mölndal