Om & kontakt

År 2013 startades Ranäng Fastighetsutveckling av Agneta och Mats Ranäng och då var uppdragen till största delen ombyggnadsprojekt och fastighets­utvecklings­uppdrag.

I samband med att Peter Cavalli-Björkman gick in som delägare 2015 bytte vi namn till RCB Fastighetsutveckling och verksamheten utökades med hyresförhandling och fastighetsjuridiska uppdrag.

År 2017 fick vi tillskott med ytterligare en delägare, Jenny Börjesson. Vi arbetar med fastighetsägare som vill ha det lilla extra i engagemang och som tycker om utveckling med ett långsiktigt mål.

Kontakt

Telefon: 031-767 51 50
E-post: info@rcbfast.se

agneta-ranang-rcb-fastigheter

Agneta Ranäng

Min drivkraft är att hitta lösningar på olika frågeställningar och det får jag verkligen använda i de stora ombyggnadsprojekt där jag har ansvar för hyresgästprocesserna. Min roll är ofta att ha ansvaret för alla hyresgästfrågor samt helhetsgrepp och att vara navet mellan alla inblandade parter i ombyggnadsprojekten.

Hyresförhandling, fastighets utveckling och allt som rör fastighetsföretagande med företagsanpassade lösningar har jag arbetat med i många år och det är stimulerande att få vara en del i den utvecklingen.

Innan jag bestämde mig för att stå på egna ben och arbeta med det jag verkligen brinner för så var jag många år på Fastighetsägarna Göteborg som hyresförhandlare, fastighetskonsult och arbetade med utbildning. Genom detta har jag en gedigen kunskap om hela fastighetsbranschen och lång erfarenhet från fastighetsbranschen.

Telefon: 031-767 51 51 eller 0722-52 19 00

E-post: agneta@rcbfast.se

Peter Cavalli Björkman

Jag hanterar alla typer av frågor i vår verksamhet, även om hyresförhandling och ombyggnads-processen är min huvudsakliga gärning. Juridiken finns alltid med och jag hanterar juridiska frågor för kunder, upprättar handlingar/avtal, driver vid behov processer i domstol/hyresnämnd mm. Rådgivning i fastighetsanknutna frågor är en viktig del i mitt arbete.

Jag har stor kunskap om fastighetsbranschen och dess aktörer; alltifrån större börsnoterade fastighetsbolag till mindre familjeägda fastighetsföretag som har varit mina kunder och som jag haft hyresförhandlingsansvar för under min tid på Fastighetsägarna Göteborg. Inom ramen för mitt arbete på Fastighetsägarna har jag även arbetat nationellt, i frågor om hyressättning av bostäder mm.

Telefon: 031-767 51 52 eller 0720-78 83 65

E-post: peter@rcbfast.se

peter-cavalli-bjorkman
jenny börjesson

Jenny Börjesson

Från augusti 2017 är jag tillsammans med Agneta och Peter verksam i RCB Fastighetsutveckling KB.

Mina dryga 15 år som bland annat samordnare för affärsverksamheten hos Fastighetsägarna GFR har gett mig en bred kunskap inom fastighetsbranschen, såväl hyressättning, koordinering som projektledning. Jag har god erfarenhet av att arbeta i olika fastighetssystem och har varit delaktig i att utveckla både affärssystem och besiktningsverktyg.

Jag kommer närmast ifrån Kentor IT AB där jag arbetat som verksamhetskonsult.  I det arbetet fick jag god nytta av mina många år inom fastighetsbranschen. Hos Kentor har jag bland annat framställt utbildningsmaterial och utbildat användare på alla nivåer i en organisation.

Jag har fördjupat mig i den nya dataskyddsförordningen GDPR, som träder i kraft i maj 2018. GDPR ersätter nuvarande personuppgiftslagen (PUL).

Telefon: 031-767 51 53 eller 0723-15 50 29

E-post: jenny@rcbfast.se

MICHAEL SCHREMPF

Jag har arbetat med förvaltning av fastigheter under hela min yrkesbana och jag biträder er gärna i strävan mot bättre fastigheter.

Affärsmässig, social med ett brett kunnande inom fastighetsrelaterade frågor. Min största motivation och drivkraft är att lyckas och uppnå goda resultat, tillsammans med människor. Jag uppskattar och bidrar gärna till utveckling och har lång erfarenhet av nära samarbeten, med fokus på goda relationer och framgång.

Mycket målinriktad och lojal, värderar relationen och bryr mig om andra. Enträgen och mycket noggrann med öga för detaljer. Stor ekonomisk förståelse och god insikt i alla delar av fastighetsförvaltning.

Telefon: 031-767 51 54 eller 070-317 63 45

E-post: michael@rcbfast.se

Linkedin

Kontakta oss – vi hjälper dig gärna!