Fastighetsutveckling

Utveckling av era förvaltnings­processer

Fastighetsutveckling är både utveckling av de hårda faktorerna såsom fastighetens standard, underhållsbehov, utemiljöer m.m. samt mjuka faktorer som hur man bemöter och kommunicerar med sina hyresgäster och tjänster som man erbjuder.

Ett av våra kärnvärden är kundnöjdhet. Vi vill att våra kunder ska vara nöjda men vi vill också att våra kunders kunder – hyresgästerna – ska vara nöjda.

Vi arbetar mycket med utveckling av förvaltningsprocesser hos våra kunder. Vi erbjuder våra kunder utbildning inom fastighetsförvaltning och hyresjuridik. Med rätt kunskap och god kommunikation skapas och bibehålls bra relationer.

Den långa erfarenhet och kompetens RCB besitter är trygg, då de hanterar så väl stora som små frågor med lika stort allvar. De har alltid helheten i fokus och koll på alla konsekvenser. Detta är väldigt skönt för oss som beställare att veta, inget är för stort eller för smått.

Malin Lindquist FABO

Analyser i fastighets­utveckling

  • Tekniska förutsättningar
  • Underhållsbehov
  • Standardförbättringar
  • Önskemål från hyresgäster
  • Ekonomiskt utfall, kostnad och intäktsökning
  • Miljöaspekter

Vi tar fram ett utvecklingskoncept utifrån analysen. Ambitionen från hyresvärden och efterfrågan hos hyresgästerna styr konceptets utformning.

Standard och underhållsbesiktning för enskild lägenhet eller i en hel fastighet utför vi för att ni ska få en handlingsplan för att kunna planera underhåll och det löpande förvaltningsarbetet. Fotodokumentation och rapport över nuvarande status och kommande underhållsbehov samt utvecklingsmöjligheter i fastigheten.

Vi hjälper dig med din fastighets­utveckling!

Exempel på projekt

FABO

FABO

Falkenberg
ROBERT DICKSONS STIFTELSE

ROBERT DICKSONS STIFTELSE

Göteborg