Hyresförhandling & juridik

Hyresförhandling

Vår samlade erfarenhet efter många år i fastighetsbranschen vill vi gärna dela med oss av. Vi kan hjälpa dig med:

 • Hyresförhandling
 • Bruksvärdering av lägenheter
 • Nyproduktionshyror
 • Ombyggnadshyror och standardförbättringar

Hyresdatabas stöd i hyresförhandlingar

Med stöd av vår hyresdatabas med cirka 40 000 lägenheter och vår långa erfarenhet utför vi årsförhandlingar, direktförhandlingar med hyresgäster, hyresbedömningar och förhandlingar vid såväl nyproduktion som ombyggnader samt bruksvärderingar av befintliga lägenheter.

Våra kunder får en skräddarsydd, långsiktig handlingsplan för intäktssidan avseende samtliga sina fastigheter. Vi bevakar jämförbara hyresnivåer och har regelbunden uppföljning av strategi och resultat. Vi prioriterar en nära dialog med våra kunder och ser positivt på om kunderna deltar vid våra förhandlingar med Hyresgästföreningen.

Vi arbetar även med fastighets- och lägenhetsbesiktningar som dokumenteras i en databas – BoDok. Dessa besiktningar görs tillsammans mer er fastighetsägare samt med hyresgästföreningen och är en viktig del i hyresbedömning och hyresförhandling.

Handlingsplaner

Våra kunder får en skräddarsydd, långsiktig handlingsplan för intäktssidan avseende samtliga sina fastigheter. Vi bevakar jämförbara hyresnivåer och har regelbunden uppföljning av strategi och resultat.

Besiktning

Avflyttningsbesiktning genomförs för såväl hyreslägenheter som lokaler. Vi dokumenterar och fotograferar och skriver en avflyttningsrapport som innehåller underhållsstatus och eventuella skador eller brister. Vid eventuella krav på hyresgästen som uppstått under hyrestiden bistår vi med kravhanteringen. Dessa rutiner spar tid och skapar trygghet för både hyresgäst och hyresvärd.
Standard och underhållsbesiktning för enskild lägenhet eller i en hel fastighet utför vi för att ni ska få en handlingsplan för att kunna planera underhåll och det löpande förvaltningsarbetet. Fotodokumentation och rapport över nuvarande status och kommande underhållsbehov samt utvecklingsmöjligheter i fastigheten. Se vidare under Fastighetsutveckling.

Process vid hyresförhandlingar

1. Analys

Analys av hyresläget och bedömning av bästa möjliga utfall utifrån vårt jämförelsematerial. Avstämning sker därefter och under hela förhandlingen med uppdragsgivaren

2. Handlingar

Handlingar upprättas och därefter sker förhandling med hyresgäst eller hyresgästföreningen beroende på objektet som ska förhandlas.

3. Ny hyra

Ny hyra och villkor för hyresavtalet med de handlingar som behövs levereras till uppdragsgivaren

Förenklad hantering av standardhöjande åtgärd

Som hyresförhandlingskund hos oss får du utöver hjälp med ovanstående även tillgång till vår prislista för standardhöjande åtgärder i bostadslägenheter.

Prislistan innehåller ett belopp per åtgärd som du genomför och både du och din hyresgäst vet vad standardförbättringen kommer kosta. Med denna prislista sparar ni tid på att förhandling ska ske vid mindre standardhöjningar.

Ni skickar endast in ett hyresgästgodkännande enligt prislistan och kan höja hyran direkt i samband med installationen.

Godkännandet finns här att fyllas i digitalt för våra kunder!

Hyresjuridik

Har du frågor kring hyresjuridiken så är du välkommen att höra av dig.

Exempelvis:

 • Andrahandsuthyrning och lägenhetsbyten
 • Avhysning
 • Hinder och men, nedsättning av hyra
 • Kontraktsskrivning
 • Störningsärenden
 • Standard och skick i lägenhet
 • Hyresfrågor

Vi är behjälpliga med juridisk konsultation och biträder fastighetsägaren i såväl större som mindre frågor. Vi upprättar de handlingar som erfordras. Vid behov driver vi processer i hyresnämnd eller allmän domstol på det sätt som saken kräver.

Exempel på projekt

TORNET BOSTAD AB

TORNET BOSTAD AB

Göteborg
ROBERT DICKSONS STIFTELSE

ROBERT DICKSONS STIFTELSE

Göteborg