Hyresgäst­godkännande

Vår förenklade hantering av standardhöjande åtgärder numera digital för att underlätta för dig som kund!

  • DD snedstreck MM snedstreck ÅÅÅÅ
  • DD snedstreck MM snedstreck ÅÅÅÅ
    Ovan angivna hyresgäster godkänner att ovan angiven åtgärd genomförs och förbinder sig att erlägga den nya högre hyran som fastställs vid förhandlingar med Hyresgästföreningen Region Västra Sverige.