Robert Dicksons Stiftelse, Göteborg

Fastighetsutveckling
ROBERT DICKSONS STIFTELSE

Carl Grimbergsgatan, Göteborg

 

Tid: Från hösten 2016

Uppdrag: Ombyggnadsavtal och samrådsförfarande med hyresgästerna, hyresförhandling, kontaktperson för hyresgäster

Kvarteret Bananen består av tio huskroppar med totalt 82 bostadslägenheter på Carl Grimbergsgatan 30-48 som byggdes tidigt 1870 tal. Dessa hus har ett kulturhistoriskt värde som innebär förvanskningsförbud, vilket bl a innebär att det ska skyddas och får inte förändras exteriört.

För att husen ska stå i många år framöver krävs omfattande renoveringsarbeten med bl a grundförstärkningar, fasadrenovering, stambyte med renovering av badrum och kök.

Vi är med i hela hyresgästprocessen där vi planerar genomförandet, vi är kontaktperson för hyresgästerna samt länk till entreprenörer. Ombyggnadsavtal och samrådsförfarande med boende i området tillämpas. Vi analyserar hyresgästernas behov inför genomförandet och vi medverkar i förhandlingen om ny hyra efter renoveringen.

Fler projekt

FABO

FABO

Falkenberg
SKANDIA FASTIGHETER

SKANDIA FASTIGHETER

Mölndal
WALLENSTAM

WALLENSTAM

Göteborg
HSB

HSB

Göteborg
TORNET BOSTAD AB

TORNET BOSTAD AB

Göteborg