HSB, Göteborg

Ombyggnadsprojekt
HSB

Tegnérsgatan, Göteborg

 

Tid: Från våren 2017

Uppdrag: Ombyggnadsavtal och samrådsförfarande med hyresgästerna, hyresförhandling, kontaktperson för hyresgäster

Fastigheten på Tegnérsgatan 12 är byggd 1939 och det är nu dags för stamrenovering.

Byggstart planeras till hösten 2018 preliminärt tar ombyggnaden 10–12 månader.

Det kommer att vara en genomgripande renovering, så omfattande så det är inte möjligt att bo kvar under tiden. Det planeras även för påbyggnad av huset med ytterligare tre våningsplan.

Evakueringslägenheter har ordnats på olika håll i Göteborg och vi har skapat en enkät som hyresgästerna får möjlighet att svara på, för att sedan kunna fördela lägenheterna på bästa sätt utifrån varje hyresgästs behov. Vi finns med i hela ombyggnadsprocessen från planering av åtgärder till genomförandet och har dialog med hyresgästerna för att i samråd komma fram till en bra ombyggnad för alla parter. I vår roll ingår allt från hyresgästgodkännande, delaktighet i samrådsgrupp till att förhandla fram rätt hyra och att finnas som en trygg part under renoveringen.

Fler projekt

FABO

FABO

Falkenberg
SKANDIA FASTIGHETER

SKANDIA FASTIGHETER

Mölndal
WALLENSTAM

WALLENSTAM

Göteborg
ROBERT DICKSONS STIFTELSE

ROBERT DICKSONS STIFTELSE

Göteborg
TORNET BOSTAD AB

TORNET BOSTAD AB

Göteborg