FABO, Falkenberg

Fastighetsutveckling
FABO

Kv. Herting Falkenberg

 

Tid: Från hösten 2017

Uppdrag: Besiktning, utvärdering, sammanställning samt kommunikation med hyresgästerna

Herting är ett område i Falkenberg som ägs och förvaltas av det kommunala bostadsföretaget Fabo. Området består av ca 180 bostadslägenheter och några mindre lokaler. Tiden är inne för byte av vatten- och avloppsstammar och hela husets yttre behöver renoveras. I samband med stambytet görs både underhåll och modernisering. Renoveringen planeras starta hösten 2018.

I området planeras för nya bostadshus med ca 110-170 nya lägenheter. Här pågår det i dagsläget ett planarbete.

Vi har tillsammans med Fabo besiktigat samtliga lägenheter och därefter har det skett en utvärdering av besiktningarna för att fastställa vad som ska göras och vilka förbättringar som blir till nytta för både hyresgäster och framtida förvaltning. Vi ser över hyresnivåerna så att det blir rätt hyra efter modernisering som utförs.

Vi är även med i kommunikationen med hyresgästerna under hela processen.

rcb-fastigheter-falkenberg

Fler projekt

SKANDIA FASTIGHETER

SKANDIA FASTIGHETER

Mölndal
WALLENSTAM

WALLENSTAM

Göteborg
HSB

HSB

Göteborg
ROBERT DICKSONS STIFTELSE

ROBERT DICKSONS STIFTELSE

Göteborg
TORNET BOSTAD AB

TORNET BOSTAD AB

Göteborg