Löpande nyheter

Ivar Kjellberg

Ivar Kjellberg Fastighets AB startar upp Stamrenoveringen på Nordostpassagen 2-6

Första informationsmötet hölls i slutet av augusti 2017, samråd med hyresgästerna, lägenheternas utrustning, förhandling om nya hyror, planering av genomförandet både byggtekniskt och för hyresgästernas bästa. Vi är glada och stolta över att få arbeta med detta och andra projekt där långsiktighet, hållbarhet och kvalitet står i fokus.